Wie zijn we

DOEL EN FUNCTIE VAN DE LBG

Het doel is de leefbaarheid in Huurlingsedam te bevorderen
De Leefbaarheidsgroep (LBG) Huurlingsedam zet zich in voor een prettig woon- en leefklimaat in de wijk. De groep bestaat uit wijkbewoners die zich als vrijwilliger inzetten.
Leefbaarheidsgroepen in de gemeente Wijchen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om als gesprekspartner door de gemeente te worden geaccepteerd. Daarom zijn wij een stichting, hebben wij statuten en houden wij ieder jaar een wijkberaad. Op deze manier wordt het functioneren van de leefbaarheidsgroep door wijkbewoners beoordeeld en ontstaat er draagvlak voor de initiatieven die de LBG neemt.

De functie van de Leefbaarheidsgroep is tweeledig
Aan de ene kant bespreekt de LBG vragen, problemen en ideeën van wijkbewoners met de gemeente. Aan de andere kant legt de LBG plannen van de gemeente voor aan de wijkbewoners. De onderwerpen waar de LBG zich mee bezig houdt gaan altijd over wijk- of straatniveau ofwel: een algemeen belang. Voor individuele belangen zijn er andere instanties in de gemeente, zoals bijvoorbeeld buurtbemiddeling.

CONTACT MET DE WIJKBEWONERS

Vergaderingen
Het bestuur van de LBG vergadert 4x per jaar. Daarnaast wordt er 1x per jaar een wijkschouwing georganiseerd. Hierbij is een ambtenaar van de gemeente aanwezig.
De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden in principe gehouden in wijkcentrum De Brink. Wijkbewoners zijn van harte welkom een vergadering (vrijblijvend) bij te wonen. Een mailtje om te laten weten dat u komt stellen wij op prijs, zeker als u een bepaald onderwerp met ons wilt bespreken. De data van de vergaderingen worden vermeld op deze website.

Emile Tap – Penningmeester
📧 penningmeester@huurlingsedam.info
Merit Derks – Voorzitter
📧 voorzitter@huurlingsedam.info
Derk Venema – Secretaris
📧 secretariaat@huurlingsedam.info